Uw partner in brandpreventie, plaatsing en keuring van blusmiddelen

Jaarlijks ontstaan er nog te veel branden in Belgische bedrijven, woningen en instellingen. Vaak is de schade enorm, niet alleen door brand maar ook door het gebruik van foute blusmiddelen. Door snel en accuraat met de juiste blusmiddelen op te treden kan schade aanzienlijk beperkt worden.

Naast de verkoop, levering en plaatsing van brandblussers en andere brandbestrijdingsmiddelen, verzorgen wij ook de jaarlijkse keuring van uw nieuwe én bestaande blusapparaten aan een zeer scherpe prijs.