Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) kondigde deze zomer aan dat hij Airbnb-verhuurders zou controleren. En zo geschiedde het. Uit 106 controles is nu gebleken dat 56 verhuurders de regels aan hun laars lapten. Daartoe kregen ze het bevel om te stoppen met het verhuren van hun logies. De verhuurde panden bleken telkens niet in orde te zijn met de brandveiligheid.

Via Airbnb kunnen particulieren online eenvoudig logies verhuren aan toeristen. Wie dat doet, moet volgens het zogenoemde logiesdecreet aan bepaalde regels voldoen, onder andere voor de brandveiligheid.

Nu blijkt dat de helft van de gecontroleerde adressen niet in orde was, kondigt minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) nog meer controles aan. “Nu we het eenvoudiger gemaakt hebben om logies te verhuren, moeten we er ook op toezien dat verhuurders voldoen aan de basisvoorwaarden qua veiligheid. Beantwoord je daar niet aan, dan ga er gewoon uit. Punt aan de lijn.”

“We blijven ook eisen dat Airbnb zich aan het logiesdecreet houdt”, stelt Weyts. “Dat wil zeggen dat het bedrijf voldoende informatie over zijn Vlaamse verhuurders aan onze inspectiediensten moet overmaken.”

Airbnb zelf zei eerder al dat het de persoonlijke gegevens niet mag vrijgeven, door de strenge Europese privacyregels. Het bedrijf zegt dat het delen van persoonlijke data alleen mag als er een juridisch geldig verzoek komt, binnen een juridisch geldige procedure. Aan die voorwaarden zou volgens het internetplatform niet voldaan zijn.

Er zijn naar schatting 10.000 Airbnb-logies in België, waarvan de helft in Vlaanderen.

Basisvoorwaarden

Elk pand dat verhuurd wordt, moet volgens het Vlaams logiesdecreet voldoen aan zeven basisvoorwaarden:

  1. Beschikken over een geldig brandveiligheidsattest**
  2. Proper en onderhouden zijn
  3. Gedekt zijn door een brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
  4. De verhuurder mag geen strafblad hebben
  5. De verhuurder moet een eigendomsbewijs hebben van het pand dat hij verhuurt
  6. Het pand moet voor minstens 1 overnachting verhuurd worden
  7. De verhuurder moet eerlijke informatie ter beschikking stellen over de logies

** Om een brandveiligheidsattest te krijgen, moet de verhuurder een brandblusapparaat (1 per 150m²), rookdetectors, een evacuatieplan en brandinstructies in vier talen voorzien. Er moeten ook twee evacuatieroutes zijn. Dat hoeven geen traditionele brandladders te zijn. In de meeste gevallen volstaat een raam dat voor de brandweer bereikbaar is als brandroute.

(bron: VRT NWS, De Tijd)

 Brandveiligheidsattest halen? Contacteer FirSaCo!

Bij FirSaCo kan elke airbnb-verhuurder terecht met zijn vragen over brandveiligheid. We hebben een ruim aanbod aan brandbestrijdingsmiddelen zoals brandblussers, branddekens, brandmelders en accessoires. Daarnaast zijn we bevoegd voor het keuren van brandblusapparaten van alle merken.

Ook voor het opmaken van evacuatieplannen en brandinstructies kan men beroep doen op ons. Samen met moederbedrijf PreBeCo ondersteunen we ondernemingen uit alle sectoren met het opmaken van evacuatieplannen en zelfs volledige brandpreventiedossiers.