firsaco-categorie-rookmelders-brandalarm

‘Hoe beschermt u zich tegen brandgevaar?’ Zo luidt de slagzin van de nieuwe campagne van de Vlaamse Overheid over rookmelders. Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand.

Rookmelders redden levens

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. De rook is verstikkend en verspreidt zich enorm snel. Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn niet duur én je kan ze makkelijk zelf plaatsen. Zodra de rookmelder rook opmerkt, zorgt het alarmsignaal dat jij en je huisgenoten zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Test de rookmelder elke maand!

Test de rookmelder één keer per maand, bijvoorbeeld elke eerste donderdag van de maand (met een druk op de testknop).

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

  • De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.
  • Zowel een type met vervangbare batterij als een type met een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking. Een model met niet-vervangbare batte-rij met een levensduur van tien jaar is aan te raden.
  • Kies een toestel dat beschikt over een testknop.

Waar moet je best rookmelders plaatsen?

Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar je doorheen moet op weg naar buiten (de kortste vluchtweg).

Nieuwe veiligheidsnormen vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning  waarin de eigenaar zelf woont, over de nodige rookmelders beschikken. Wacht dus niet langer en plaats zo snel mogelijk rookmelders in uw woning. Wat als u geen rookmelders in jouw woning plaatst? Dan voldoet de woning niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid vanaf 2020 oplegt.

(Bron: Prebes)

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) kondigde deze zomer aan dat hij Airbnb-verhuurders zou controleren. En zo geschiedde het. Uit 106 controles is nu gebleken dat 56 verhuurders de regels aan hun laars lapten. Daartoe kregen ze het bevel om te stoppen met het verhuren van hun logies. De verhuurde panden bleken telkens niet in orde te zijn met de brandveiligheid.

Via Airbnb kunnen particulieren online eenvoudig logies verhuren aan toeristen. Wie dat doet, moet volgens het zogenoemde logiesdecreet aan bepaalde regels voldoen, onder andere voor de brandveiligheid.

Nu blijkt dat de helft van de gecontroleerde adressen niet in orde was, kondigt minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) nog meer controles aan. “Nu we het eenvoudiger gemaakt hebben om logies te verhuren, moeten we er ook op toezien dat verhuurders voldoen aan de basisvoorwaarden qua veiligheid. Beantwoord je daar niet aan, dan ga er gewoon uit. Punt aan de lijn.”

“We blijven ook eisen dat Airbnb zich aan het logiesdecreet houdt”, stelt Weyts. “Dat wil zeggen dat het bedrijf voldoende informatie over zijn Vlaamse verhuurders aan onze inspectiediensten moet overmaken.”

Airbnb zelf zei eerder al dat het de persoonlijke gegevens niet mag vrijgeven, door de strenge Europese privacyregels. Het bedrijf zegt dat het delen van persoonlijke data alleen mag als er een juridisch geldig verzoek komt, binnen een juridisch geldige procedure. Aan die voorwaarden zou volgens het internetplatform niet voldaan zijn.

Er zijn naar schatting 10.000 Airbnb-logies in België, waarvan de helft in Vlaanderen.

Basisvoorwaarden

Elk pand dat verhuurd wordt, moet volgens het Vlaams logiesdecreet voldoen aan zeven basisvoorwaarden:

  1. Beschikken over een geldig brandveiligheidsattest**
  2. Proper en onderhouden zijn
  3. Gedekt zijn door een brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
  4. De verhuurder mag geen strafblad hebben
  5. De verhuurder moet een eigendomsbewijs hebben van het pand dat hij verhuurt
  6. Het pand moet voor minstens 1 overnachting verhuurd worden
  7. De verhuurder moet eerlijke informatie ter beschikking stellen over de logies

** Om een brandveiligheidsattest te krijgen, moet de verhuurder een brandblusapparaat (1 per 150m²), rookdetectors, een evacuatieplan en brandinstructies in vier talen voorzien. Er moeten ook twee evacuatieroutes zijn. Dat hoeven geen traditionele brandladders te zijn. In de meeste gevallen volstaat een raam dat voor de brandweer bereikbaar is als brandroute.

(bron: VRT NWS, De Tijd)

 Brandveiligheidsattest halen? Contacteer FirSaCo!

Bij FirSaCo kan elke airbnb-verhuurder terecht met zijn vragen over brandveiligheid. We hebben een ruim aanbod aan brandbestrijdingsmiddelen zoals brandblussers, branddekens, brandmelders en accessoires. Daarnaast zijn we bevoegd voor het keuren van brandblusapparaten van alle merken.

Ook voor het opmaken van evacuatieplannen en brandinstructies kan men beroep doen op ons. Samen met moederbedrijf PreBeCo ondersteunen we ondernemingen uit alle sectoren met het opmaken van evacuatieplannen en zelfs volledige brandpreventiedossiers.