Pictogram draagbaar blustoestel

Veiligheidspictogrammen zijn essentieel voor preventie van ongevallen en letsels. Symbolen die internationaal goedgekeurd zijn en wereldwijd gebruikt worden, zorgen voor duidelijkheid en consistentie, los van taal, cultuur of context. De ISO standaard voor veiligheidssignalen (ISO 7010) werd recent aangepast.

Pictogram draagbaar blustoestel

Pictogram draagbaar blustoestel

Waarom een ISO 7010 norm?

De ISO 7010 norm heeft 5 categorieën van veiligheids- en gezondheidssignalering:

  • E voor reddings- en evacuatietekens
  • F voor brandbeveiligingstekens
  • M voor gebodstekens
  • P voor verbodstekens
  • W voor waarschuwingstekens

Alle pictogrammen zijn volgens dezelfde standaard gemaakt, waardoor ze internationaal herkenbaar zijn. ISO 3864-1 beschrijft de voorwaarden waaraan een ISO 7010 pictogram moet voldoen, aangezien ISO 3864-1 zich beperkt tot de te gebruiken kleuren en pictogrammen.

Internationaal gestandardiseerde pictogrammen zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt op gebied van veiligheid.

Aan de slag!

Het gebruik van de ISO 7010 norm is in België vrijwillig en dus niet verplicht. Het kan wel aangewezen zijn om direct of op termijn over te schakelen naar de pictogrammen volgens de ISO 7010 norm.

De ISO 7010:2011 norm wijkt voor enkele borden lichtjes af van de bijlagen van richtlijn 92/58/EEG en de laatste aanpassing. Ook zijn er heel wat nieuwe symbolen. Concreet kunnen de verschillen tussen de ISO 7010 norm en de bijlage van de richtlijn toegepast worden, rekening houdende met een aantal principes. Lees hier hoe je de norm kan toepassen op de werkvloer.

Pictogram Liftprocedure

Pictogram liftprocedure bij brand

Meer informatie

  • International standard for safety signs updated | ISO
  • EN-ISO 7010:2012 – Norm voor veiligheidspictogrammen | Veiligheidspictogrammen.be
  • Toepassing van de ISO7010-norm | BeSWIC