Berichten

Brandpreventiedossier FirSaCo

Een uitgebreid brandpreventiedossier en grondig onderhouden blusmiddelen kunnen van levensbelang zijn, dat bewijst het verhaal van een (niet nader genoemd) afvalverwerkend bedrijf. Op 26 september werd een beginnende brand opgemerkt in een van de loodsen. Door snel en adequaat te reageren en het noodplan correct toe te passen bleef de schade beperkt. Toch verliep niet alles zonder slag of stoot.

Het noodlot slaat toe

Op woensdag 26 september sloeg het noodlot toe. Een medewerker merkte rookontwikkeling op in een van de loodsen van het bedrijf. Zoals omschreven in het noodplan verwittigde hij meteen de verantwoordelijke, Peter. ‘Ik moet altijd ter plaatse komen om in eerste instantie de vaststelling te doen. Rook wil nu eenmaal niet altijd zeggen dat het brandt’, zegt Peter. ‘Toen ik ter plaatse kwam zag ik al snel enkele kleine vlammetjes en zijn we meteen in actie geschoten.’

Evacueren en blussen

Peter, die de leiding neemt van het brandbestrijdingsteam, geeft instructies aan enkele collega’s rondom zich om te helpen blussen. Tegelijkertijd verplicht hij de rest van de medewerkers om over te gaan tot de evacuatie van het gebouw.

Het blussen zelf verliep echter niet vlekkeloos. Problemen met een van de blustoestellen zorgde voor tijdverlies en dus de nodige extra spanning. ‘Toen ik een van onze bluswagens wilde gebruiken kreeg ik de borgpen niet los, deze bleek vastgeroest te zijn’, vertelt Peter. ‘Ik verloor kostbare tijd omdat ik meteen een ander toestel moest gaan zoeken.’ Ver van ideaal als je weet dat bij een brand elke seconde telt.

Aangezien er veel brandbaar materiaal aanwezig was op de plaats van het incident werd het zekere voor het onzekere genomen. In een mum van tijd was de brand al volledig gedoofd maar toch werd er nog zeker 10 minuten nageblust met water om geen risico te lopen op een heropflakkering. In totaal werden drie brandblussers en een bluswagen van 50kg leeggespoten.

Bluswagen 50kg poeder

(Boven: voorbeeld van een bluswagen ‘poeder 50 kg’, een van de gebruikte blusmiddelen)

Conclusie

Uit dit verhaal blijkt nogmaals dat een goed brandpreventiedossier van goudwaarde kan zijn. Duidelijk gecommuniceerde procedures zorgden voor een gestructureerde aanpak en een snelle interventie. ‘De mensen hebben duidelijke instructies in geval van brand’, zegt Peter. ‘De medewerkers wisten perfect wat ze moesten doen, daardoor is de brand zeer vlot geblust geraakt.’

Daarnaast is het gebleken dat een goed onderhouden bluspark met voldoende blusmiddelen ook van belang is. Het feit dat een brandblustoestel onbruikbaar is, ook al werd het afgelopen jaar nog gekeurd, is zorgwekkend te noemen. Gelukkig waren er genoeg blusmiddelen voorzien om een defecte blusser op te vangen. Maar men wil er niet over nadenken hoe dit verhaal zou afgelopen zijn als er meer defecte blussers of geen extra brandblussers aanwezig waren.

Na de brand is het bedrijf overgeschakeld op FirSaCo voor de keuring en levering van blustoestellen. Wij garanderen natuurlijk een grondig nazicht om zaken als deze te voorkomen. Een recent gekeurde brandblusser die onbruikbaar blijkt te zijn als de nood het hoogst is, getuigd van grote onzorgvuldigheid. Onze controles zijn zeer nauwkeurig om zaken als deze niet te laten gebeuren.

Naast de goede dienstverlening doet het afvalverwerkend bedrijf er nog een mooi voordeel aan om over te schakelen op FirSaCo. Voor de vervanging van de gebruikte en defecte blusmiddelen, vijf stuks in totaal, bespaarden ze een aanzienlijk bedrag.

Voor meer informatie over onze producten en diensten kan u terecht op onze website www.firsaco.be!