Berichten

Huis afgebrand door oververhitte batterij

In de eerste helft van dit jaar zijn in België al 33 mensen omgekomen in een woningbrand. Ter vergelijking, in Nederland zijn er in dezelfde periode amper 13 doden gevallen bij branden. Hoe komt het dat er zo’n verschil zit tussen onze landen? “In Nederland is er een andere veiligheidsmentaliteit. Bij ons hangen daardoor veel minder rookmelders.”

Dagelijks breekt er brand uit. Dat is bij ons zo en dat is ook het geval in Nederland. Toch zijn de Belgische branden veel dodelijker dan de Nederlandse. Dit jaar vielen al 33 doden bij een brand in ons land. Bij onze noorderburen, die met 6 miljoen meer inwoners zijn, vielen er 13 doden te betreuren. Dit jaar is geen uitzondering. Ook als we de cijfers van de afgelopen jaren erbij halen, eisen de Belgische branden meer doden.

Aantal dodelijke slachtoffers bij woningbranden

In absolute cijfers

Aantal doden bij woningbranden in België en Nederland

“In Nederland staan ze verder met sensibilisering en veiligheids­bewustzijn”, zegt Tim Renders, die als brandpreventieadviseur voor de hulpverlenings­zone Vlaams-Brabant Oost werkt. Renders verzamelt ook de cijfers voor België. “De Belg denkt dat een brand hem niet overkomt, maar helaas gebeurt het net wel vaak.”

Bij ons zijn er veel te weinig rookmelders

Tim Renders, brandpreventieadviseur hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost

Hierdoor hebben ze in Nederland veel meer rookmelders hangen dan in België, weet Renders. “Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan leiden tot een drastische daling in het aantal slachtoffers bij branden. Bij ons zijn er veel te weinig rookmelders.”

Er zijn ook grote regionale verschillen. Als we regio’s vergelijken naar inwonersaantal krijgen we de volgende resultaten voor de eerste zes maanden van 2019: Per 1 miljoen Vlamingen komen er 1,7 om in een brand, in Wallonië zijn dat er 6 per miljoen inwoners en in Brussel zijn dat er net als in Vlaanderen ook 1,7. Voor de volledigheid: in Nederland vallen er 0,8 doden per miljoen inwoners.

Aantal doden bij woningbranden

Per miljoen inwoners

Aantal doden bij woningbranden BE - NL per miljoen inwoners

Die merkelijk slechtere cijfers voor Wallonië zijn vooral te wijten aan de gegevens uit Henegouwen, veruit de dodelijkste provincie. Er vallen in die provincie bijna evenveel doden als in heel Vlaanderen. Exacte verklaringen daarvoor zijn moeilijk te geven. Vermoedelijk zit de socio-economische situatie er voor iets tussen, waardoor de huizen er bijvoorbeeld ouder zijn of er minder middelen voor brandpreventie zijn.

Aantal doden bij woningbranden per provincie BE

Bron: Leef Brandveilig

Vanaf 1 januari 2020 wordt het in Vlaanderen verplicht om minstens een rookmelder per verdieping te hebben

Voor het Vlaams Gewest is er mogelijk beterschap in zicht. “Vanaf 1 januari 2020 wordt het in Vlaanderen verplicht om minstens een rookmelder per verdieping te hebben”, zegt Renders. “Sinds 2013 is er al een verplichting voor alle nieuwbouw, renovatie en huurwoningen.”

Al vindt Renders een per verdieping eigenlijk niet genoeg. “Het aantal rookmelders hangt af van het aantal risicoplaatsen per woning”, legt hij uit. “In een doorsnee­gezinswoning zijn dat tussen de 5 en de 8 rookmelders. Hoe meer rookmelders, hoe sneller de brand gedetecteerd wordt en hoe kleiner de brand blijft. Hoe kleiner de brand, hoe minder schade en uiteraard ook hoe minder slachtoffers.” Meer tips vindt u op de website leefbrandveilig.be.

In Nederland is de rookmelder overigens al sinds 2003 verplicht, maar dan voor nieuwbouwwoningen. De wetgeving bij onze noorderburen is dus zeker niet strenger dan bij ons, wel integendeel. Maar toch plaatsen de Nederlanders doorgaans meer rookmelders dan de Belgen. De sensibilisering speelt daar een grote rol in. Bovendien wonen de Nederlanders in het algemeen compacter, waardoor een rookmelder effectiever kan zijn.

(Bron: VRT)